PrintAction Wyliczenie

Definicja

Określa typ operacji drukowania.Specifies the type of print operation occurring.

public enum class PrintAction
public enum PrintAction
type PrintAction = 
Public Enum PrintAction
Dziedziczenie
PrintAction

Pola

PrintToFile 0

Operacja drukowania jest drukowana do pliku.The print operation is printing to a file.

PrintToPreview 1

Operacja drukowania jest podglądem wydruku.The print operation is a print preview.

PrintToPrinter 2

Operacja drukowania jest drukowana na drukarce.The print operation is printing to a printer.

Uwagi

PrintActionJest używana przez PrintEventArgs Typ do wskazania, jakiego typu Print zdarzenie występuje.The PrintAction is used by the PrintEventArgs type to indicate what type of Print event is occurring.

Uwaga

Nie PrintEventArgs.PrintAction wskazuje niezawodnego typu operacji drukowania i zwraca element PrintToFile we wszystkich przypadkach.The PrintEventArgs.PrintAction does not reliably indicate the type of print operation occurring, and returns PrintToFile in all cases.

Dotyczy