StringFormat.DigitSubstitutionMethod Właściwość

Definicja

Pobiera metodę używaną do podstawiania cyfr.Gets the method to be used for digit substitution.

public:
 property System::Drawing::StringDigitSubstitute DigitSubstitutionMethod { System::Drawing::StringDigitSubstitute get(); };
public System.Drawing.StringDigitSubstitute DigitSubstitutionMethod { get; }
member this.DigitSubstitutionMethod : System.Drawing.StringDigitSubstitute
Public ReadOnly Property DigitSubstitutionMethod As StringDigitSubstitute

Wartość właściwości

StringDigitSubstitute

StringDigitSubstitute wartość wyliczenia, która określa sposób podstawiania znaków w ciągu, którego nie można wyświetlić, ponieważ nie są one obsługiwane przez bieżącą czcionkę.A StringDigitSubstitute enumeration value that specifies how to substitute characters in a string that cannot be displayed because they are not supported by the current font.

Dotyczy