HotkeyPrefix Wyliczenie

Definicja

Określa typ wyświetlania prefiksów klawisza skrótu, które odnoszą się do tekstu.Specifies the type of display for hot-key prefixes that relate to text.

public enum class HotkeyPrefix
public enum HotkeyPrefix
type HotkeyPrefix = 
Public Enum HotkeyPrefix
Dziedziczenie
HotkeyPrefix

Pola

Hide 2

Nie wyświetlaj prefiksu klawisza skrótu.Do not display the hot-key prefix.

None 0

Brak prefiksu klawisza skrótu.No hot-key prefix.

Show 1

Wyświetl prefiks klawisza skrótu.Display the hot-key prefix.

Uwagi

Prefiks klawisza skrótu umożliwia używanie kombinacji klawiaturowej (zazwyczaj CTRL +Hotkey lub Alt +klawisz skrótu) w celu uzyskania dostępu do funkcji reprezentowanej przez tekst wyświetlany na ekranie.A hot-key prefix allows you to use a keyboard combination (usually CTRL+HotKey or ALT+HotKey) to access functionality represented by text displayed on the screen.

Dotyczy