BOID Struktura

Definicja

Reprezentuje jednostkę pracy skojarzoną z transakcją.Represents the unit of work associated with a transaction. Ta struktura jest używana w XACTTRANSINFOprogramie.This structure is used in XACTTRANSINFO.

public value class BOID
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public struct BOID
type BOID = struct
Public Structure BOID
Dziedziczenie
Atrybuty

Pola

rgb

Reprezentuje tablicę zawierającą dane.Represents an array that contains the data.

Dotyczy