XACTTRANSINFO.grfRMSupported Pole

Definicja

Określa zero.Specifies zero. To pole jest zarezerwowane.This field is reserved.

public: int grfRMSupported;
public int grfRMSupported;
val mutable grfRMSupported : int
Public grfRMSupported As Integer 

Wartość pola

Dotyczy