XACTTRANSINFO.grfRMSupportedRetaining Pole

Definicja

Określa zero.Specifies zero. To pole jest zarezerwowane.This field is reserved.

public: int grfRMSupportedRetaining;
public int grfRMSupportedRetaining;
val mutable grfRMSupportedRetaining : int
Public grfRMSupportedRetaining As Integer 

Wartość pola

Dotyczy