XACTTRANSINFO.grfTCSupportedRetaining Pole

Definicja

Określa zero.Specifies zero. To pole jest zarezerwowane.This field is reserved.

public: int grfTCSupportedRetaining;
public int grfTCSupportedRetaining;
val mutable grfTCSupportedRetaining : int
Public grfTCSupportedRetaining As Integer 

Wartość pola

Dotyczy