GCMemoryInfo Struktura

Definicja

Zawiera zestaw interfejsów API, których można użyć do pobierania informacji o wyrzucaniu elementów bezużytecznych.Provides a set of APIs that can be used to retrieve garbage collection information.

public value class GCMemoryInfo
public struct GCMemoryInfo
type GCMemoryInfo = struct
Public Structure GCMemoryInfo
Dziedziczenie
GCMemoryInfo

Właściwości

FragmentedBytes

Pobiera całkowitą fragmentację w momencie wystąpienia ostatniego wyrzucania elementów bezużytecznych.Gets the total fragmentation when the last garbage collection occurred.

HeapSizeBytes

Pobiera łączny rozmiar sterty podczas ostatniego wyrzucania elementów bezużytecznych.Gets the total heap size when the last garbage collection occurred.

HighMemoryLoadThresholdBytes

Pobiera próg obciążenia pamięci podczas ostatniego wyrzucania elementów bezużytecznych.Gets the high memory load threshold when the last garbage collection occured.

MemoryLoadBytes

Pobiera obciążenie pamięci podczas ostatniego wyrzucania elementów bezużytecznych.Gets the memory load when the last garbage collection occurred.

TotalAvailableMemoryBytes

Pobiera łączną ilość dostępnej pamięci, która będzie używana podczas ostatniego wyrzucania elementów bezużytecznych.Gets the total available memory for the garbage collector to use when the last garbage collection occurred.

Dotyczy