Calendar.CurrentEra Pole

Definicja

Przedstawia bieżącą ERA w bieżącym kalendarzu.Represents the current era of the current calendar. Wartość tego pola wynosi 0.The value of this field is 0.

public: int CurrentEra = 0;
public const int CurrentEra = 0;
val mutable CurrentEra : int
Public Const CurrentEra As Integer  = 0

Wartość pola

Int32

Uwagi

CurrentEraPole reprezentuje indeks bieżącej ery w Eras tablicy.The CurrentEra field represents the index of the current era in the Eras array. Ponieważ wymazywania są ułożone w odwrotnej kolejności chronologicznej (od bieżącej ery do wcześniej wymazanej), to pole jest stałą o wartości 0.Because eras are arranged in reverse chronological order (from the current era to earlier eras), this field is a constant that has a value of 0.

Dotyczy

Zobacz też