Calendar.MaxSupportedDateTime Właściwość

Definicja

Pobiera najnowszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the latest date and time supported by this Calendar object.

public:
 virtual property DateTime MaxSupportedDateTime { DateTime get(); };
public virtual DateTime MaxSupportedDateTime { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual DateTime MaxSupportedDateTime { get; }
member this.MaxSupportedDateTime : DateTime
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.MaxSupportedDateTime : DateTime
Public Overridable ReadOnly Property MaxSupportedDateTime As DateTime

Wartość właściwości

DateTime

Najnowsza Data i godzina obsługiwane przez ten kalendarz.The latest date and time supported by this calendar. Wartość domyślna to MaxValue.The default is MaxValue.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też