CultureInfo.CreateSpecificCulture(String) Metoda

Definicja

Tworzy CultureInfo, który reprezentuje określoną kulturę, która jest skojarzona z określoną nazwą.Creates a CultureInfo that represents the specific culture that is associated with the specified name.

public:
 static System::Globalization::CultureInfo ^ CreateSpecificCulture(System::String ^ name);
public static System.Globalization.CultureInfo CreateSpecificCulture (string name);
static member CreateSpecificCulture : string -> System.Globalization.CultureInfo
Public Shared Function CreateSpecificCulture (name As String) As CultureInfo

Parametry

name
String

Wstępnie zdefiniowana nazwa CultureInfo lub nazwa istniejącego obiektu CultureInfo.A predefined CultureInfo name or the name of an existing CultureInfo object. w name nie jest rozróżniana wielkość liter.name is not case-sensitive.

Zwraca

CultureInfo

Obiekt CultureInfo, który reprezentuje:A CultureInfo object that represents: Niezmienna kultura, jeśli name jest pustym ciągiem ("").The invariant culture, if name is an empty string ("").

— lub —-or- Określona kultura skojarzona z name, jeśli name jest kulturą neutralną.The specific culture associated with name, if name is a neutral culture.

— lub —-or- Kultura określona przez name, jeśli name jest już określoną kulturą.The culture specified by name, if name is already a specific culture.

Wyjątki

name nie jest prawidłową nazwą kultury.name is not a valid culture name.

— lub —-or- Kultura określona przez name nie jest skojarzona z określoną kulturą.The culture specified by name does not have a specific culture associated with it.

name ma wartość null.name is null.

Przykłady

Poniższy przykład pobiera tablicę CultureInfo obiektów, które reprezentują neutralne kultury z metody GetCultures i Sortuje tablicę.The following example retrieves an array of CultureInfo objects that represent neutral cultures from the GetCultures method and sorts the array. Gdy wykonuje iterację elementów w tablicy, przekazuje nazwę każdej neutralnej kultury do metody CreateSpecificCulture i wyświetla nazwę określonej kultury zwracanej przez metodę.When it iterates the elements in the array, it passes the name of each neutral culture to the CreateSpecificCulture method and displays the name of the specific culture returned by the method.

Uwaga

W przykładzie zastosowano nazwy kultur zh-CHS i zh-CHT.The example uses the zh-CHS and zh-CHT culture names. Jednak w przypadku aplikacji przeznaczonych dla systemu Windows Vista i nowszych powinna być używana funkcja zh-Hans zamiast zh-CHS i zh-Hant zamiast zh-CHT.However, applications that target Windows Vista and later should use zh-Hans instead of zh-CHS and zh-Hant instead of zh-CHT. zh-Hans i zh-Hant reprezentuje bieżący Standard i powinien być używany, chyba że istnieje powód używania starszych nazw.zh-Hans and zh-Hant represent the current standard and should be used unless you have a reason for using the older names.

Zwróć uwagę na to, że wyniki przykładu mogą się różnić w przypadku instalacji tajwańskich okien, w których dane wejściowe kultury neutralnej Chińskiej (tradycyjnej) (ZH, zh-CHT lub zh-Hant) zwróci wartość zh-TW.Note also that the results of the example may differ on an installation of Taiwanese Windows, where the input of a Chinese (Traditional) neutral culture (zh, zh-CHT, or zh-Hant) will return zh-TW.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Reflection;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Display the header.
   Console.WriteLine("{0,-53}{1}", "CULTURE", "SPECIFIC CULTURE");

   // Get each neutral culture in the .NET Framework.
   CultureInfo[] cultures = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures);
   // Sort the returned array by name.
   Array.Sort<CultureInfo>(cultures, new NamePropertyComparer<CultureInfo>());

   // Determine the specific culture associated with each neutral culture.
   foreach (var culture in cultures)
   {
     Console.Write("{0,-12} {1,-40}", culture.Name, culture.EnglishName);
     try {
      Console.WriteLine("{0}", CultureInfo.CreateSpecificCulture(culture.Name).Name);
     }
     catch (ArgumentException) {
      Console.WriteLine("(no associated specific culture)");
     }
   }
  }
}

public class NamePropertyComparer<T> : IComparer<T>
{
  public int Compare(T x, T y)
  {
   if (x == null)
     if (y == null)
      return 0;
     else
      return -1;

   PropertyInfo pX = x.GetType().GetProperty("Name");
   PropertyInfo pY = y.GetType().GetProperty("Name");
   return String.Compare((string) pX.GetValue(x, null), (string) pY.GetValue(y, null));
  }
}
// The example displays the following output on a Windows system. This output has been cropped for brevity.
//  CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
//         Invariant Language (Invariant Country)
//  aa      Afar                  aa-ET
//  af      Afrikaans                af-ZA
//  agq     Aghem                  agq-CM
//  ak      Akan                  ak-GH
//  am      Amharic                 am-ET
//  ar      Arabic                 ar-SA
//  arn     Mapudungun               arn-CL
//  as      Assamese                as-IN
//  asa     Asu                   asa-TZ
//  ast     Asturian                ast-ES
//  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
//  az-Cyrl   Azerbaijani (Cyrillic)         az-Cyrl-AZ
//  az-Latn   Azerbaijani (Latin)           az-Latn-AZ
//  ba      Bashkir                 ba-RU
//  bas     Basaa                  bas-CM
//  be      Belarusian               be-BY
//  bem     Bemba                  bem-ZM
//  bez     Bena                  bez-TZ
//  bg      Bulgarian                bg-BG
//  bin     Edo                   bin-NG
//  bm      Bamanankan               bm-Latn-ML
//  bm-Latn   Bamanankan (Latin)           bm-Latn-ML
//  bn      Bangla                 bn-BD
//  bo      Tibetan                 bo-CN
//  br      Breton                 br-FR
//  brx     Bodo                  brx-IN
//  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
//  bs-Cyrl   Bosnian (Cyrillic)           bs-Cyrl-BA
//  bs-Latn   Bosnian (Latin)             bs-Latn-BA
//  byn     Blin                  byn-ER
//  ca      Catalan                 ca-ES
//  ce      Chechen                 ce-RU
//  cgg     Chiga                  cgg-UG
//  chr     Cherokee                chr-Cher-US
//  chr-Cher   Cherokee                chr-Cher-US
//  co      Corsican                co-FR
//  cs      Czech                  cs-CZ
//  cu      Church Slavic              cu-RU
//  cy      Welsh                  cy-GB
//  da      Danish                 da-DK
//  dav     Taita                  dav-KE
//  de      German                 de-DE
//  dje     Zarma                  dje-NE
//  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
//  dua     Duala                  dua-CM
//  dv      Divehi                 dv-MV
//  ...
//  ta      Tamil                  ta-IN
//  te      Telugu                 te-IN
//  teo     Teso                  teo-UG
//  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
//  tg-Cyrl   Tajik (Cyrillic)            tg-Cyrl-TJ
//  th      Thai                  th-TH
//  ti      Tigrinya                ti-ER
//  tig     Tigre                  tig-ER
//  tk      Turkmen                 tk-TM
//  tn      Setswana                tn-ZA
//  to      Tongan                 to-TO
//  tr      Turkish                 tr-TR
//  ts      Tsonga                 ts-ZA
//  tt      Tatar                  tt-RU
//  twq     Tasawaq                 twq-NE
//  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
//  tzm-Arab   Central Atlas Tamazight (Arabic)    tzm-Arab-MA
//  tzm-Latn   Central Atlas Tamazight (Latin)     tzm-Latn-DZ
//  tzm-Tfng   Central Atlas Tamazight (Tifinagh)   tzm-Tfng-MA
//  ug      Uyghur                 ug-CN
//  uk      Ukrainian                uk-UA
//  ur      Urdu                  ur-PK
//  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
//  uz-Arab   Uzbek (Perso-Arabic)          uz-Arab-AF
//  uz-Cyrl   Uzbek (Cyrillic)            uz-Cyrl-UZ
//  uz-Latn   Uzbek (Latin)              uz-Latn-UZ
//  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
//  vai-Latn   Vai (Latin)               vai-Latn-LR
//  vai-Vaii   Vai (Vai)                vai-Vaii-LR
//  ve      Venda                  ve-ZA
//  vi      Vietnamese               vi-VN
//  vo      Volapük                 vo-001
//  vun     Vunjo                  vun-TZ
//  wae     Walser                 wae-CH
//  wal     Wolaytta                wal-ET
//  wo      Wolof                  wo-SN
//  xh      isiXhosa                xh-ZA
//  xog     Soga                  xog-UG
//  yav     Yangben                 yav-CM
//  yi      Yiddish                 yi-001
//  yo      Yoruba                 yo-NG
//  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
//  zgh-Tfng   Standard Moroccan Tamazight (Tifinagh) zgh-Tfng-MA
//  zh      Chinese                 zh-CN
//  zh-CHS    Chinese (Simplified) Legacy       zh-CN
//  zh-CHT    Chinese (Traditional) Legacy      zh-HK
//  zh-Hans   Chinese (Simplified)          zh-CN
//  zh-Hant   Chinese (Traditional)          zh-HK
//  zu      isiZulu                 zu-ZA
// The example displays output like the following on a Unix-based system. The output has been cropped for brevity.
//  CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
//         Invariant Language (Invariant Country)
//  af      Afrikaans                af-ZA
//  agq     Aghem                  agq-CM
//  ak      Akan                  ak-GH
//  am      Amharic                 am-ET
//  ar      Arabic                 ar-SA
//  as      Assamese                as-IN
//  asa     Asu                   asa-TZ
//  ast     Asturian                ast-ES
//  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
//  az-Cyrl   Azerbaijani               az-Cyrl-AZ
//  az-Latn   Azerbaijani               az-Latn-AZ
//  bas     Basaa                  bas-CM
//  be      Belarusian               be-BY
//  bem     Bemba                  bem-ZM
//  bez     Bena                  bez-TZ
//  bg      Bulgarian                bg-BG
//  bm      Bambara                 bm-Latn-ML
//  bn      Bangla                 bn-BD
//  bo      Tibetan                 bo-CN
//  br      Breton                 br-FR
//  brx     Bodo                  brx-IN
//  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
//  bs-Cyrl   Bosnian                 bs-Cyrl-BA
//  bs-Latn   Bosnian                 bs-Latn-BA
//  ca      Catalan                 ca-ES
//  ccp     Chakma
//  ce      Chechen                 ce-RU
//  cgg     Chiga                  cgg-UG
//  chr     Cherokee                chr-Cher-US
//  ckb     Central Kurdish
//  cs      Czech                  cs-CZ
//  cy      Welsh                  cy-GB
//  da      Danish                 da-DK
//  dav     Taita                  dav-KE
//  de      German                 de-DE
//  dje     Zarma                  dje-NE
//  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
//  dua     Duala                  dua-CM
//  ...
//  ta      Tamil                  ta-IN
//  te      Telugu                 te-IN
//  teo     Teso                  teo-UG
//  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
//  th      Thai                  th-TH
//  ti      Tigrinya                ti-ER
//  to      Tongan                 to-TO
//  tr      Turkish                 tr-TR
//  tt      Tatar                  tt-RU
//  twq     Tasawaq                 twq-NE
//  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
//  ug      Uyghur                 ug-CN
//  uk      Ukrainian                uk-UA
//  ur      Urdu                  ur-PK
//  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
//  uz-Arab   Uzbek                  uz-Arab-AF
//  uz-Cyrl   Uzbek                  uz-Cyrl-UZ
//  uz-Latn   Uzbek                  uz-Latn-UZ
//  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
//  vai-Latn   Vai                   vai-Latn-LR
//  vai-Vaii   Vai                   vai-Vaii-LR
//  vi      Vietnamese               vi-VN
//  vun     Vunjo                  vun-TZ
//  wae     Walser                 wae-CH
//  wo      Wolof                  wo-SN
//  xog     Soga                  xog-UG
//  yav     Yangben                 yav-CM
//  yi      Yiddish                 yi-001
//  yo      Yoruba                 yo-NG
//  yue     Cantonese                yue-HK
//  yue-Hans   Cantonese
//  yue-Hant   Cantonese
//  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
//  zh      Chinese                 zh-CN
//  zh-Hans   Chinese                 zh-CN
//  zh-Hant   Chinese                 zh-HK
//  zu      Zulu                  zu-ZA
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Globalization
Imports System.Reflection

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   ' Display the header.
   Console.WriteLine("{0,-53}{1}", "CULTURE", "SPECIFIC CULTURE")

   ' Get each neutral culture in the .NET Framework.
   Dim cultures() As CultureInfo = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures)
   ' Sort the returned array by name.
   Array.Sort(Of CultureInfo)(cultures, New NamePropertyComparer(Of CultureInfo)())
   
   ' Determine the specific culture associated with each neutral culture.
   For Each culture As CultureInfo In cultures
     Console.Write("{0,-12} {1,-40}", culture.Name, culture.EnglishName)
     Try
      Console.WriteLine("{0}", CultureInfo.CreateSpecificCulture(culture.Name).Name)
     Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("(no associated specific culture)")
     End Try
   Next 
  End Sub
End Class

Public Class NamePropertyComparer(Of T) : Implements IComparer(Of T)
  Public Function Compare(x As T, y As T) As Integer _
          Implements IComparer(Of T).Compare
   If x Is Nothing Then
     If y Is Nothing Then
      Return 0
     Else
      Return -1
     End If
   End If 
   Dim pX As PropertyInfo = x.GetType().GetProperty("Name")
   Dim pY As PropertyInfo = y.GetType().GetProperty("Name")       
   Return String.Compare(CStr(pX.GetValue(x, Nothing)), CStr(pY.GetValue(y, Nothing)))
  End Function
End Class
' The example displays the following output on a Windows system. This output has been cropped for brevity.
'  CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
        Invariant Language (Invariant Country) 
'  aa      Afar                  aa-ET
'  af      Afrikaans                af-ZA
'  agq     Aghem                  agq-CM
'  ak      Akan                  ak-GH
'  am      Amharic                 am-ET
'  ar      Arabic                 ar-SA
'  arn     Mapudungun               arn-CL
'  as      Assamese                as-IN
'  asa     Asu                   asa-TZ
'  ast     Asturian                ast-ES
'  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
'  az-Cyrl   Azerbaijani (Cyrillic)         az-Cyrl-AZ
'  az-Latn   Azerbaijani (Latin)           az-Latn-AZ
'  ba      Bashkir                 ba-RU
'  bas     Basaa                  bas-CM
'  be      Belarusian               be-BY
'  bem     Bemba                  bem-ZM
'  bez     Bena                  bez-TZ
'  bg      Bulgarian                bg-BG
'  bin     Edo                   bin-NG
'  bm      Bamanankan               bm-Latn-ML
'  bm-Latn   Bamanankan (Latin)           bm-Latn-ML
'  bn      Bangla                 bn-BD
'  bo      Tibetan                 bo-CN
'  br      Breton                 br-FR
'  brx     Bodo                  brx-IN
'  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
'  bs-Cyrl   Bosnian (Cyrillic)           bs-Cyrl-BA
'  bs-Latn   Bosnian (Latin)             bs-Latn-BA
'  byn     Blin                  byn-ER
'  ca      Catalan                 ca-ES
'  ce      Chechen                 ce-RU
'  cgg     Chiga                  cgg-UG
'  chr     Cherokee                chr-Cher-US
'  chr-Cher   Cherokee                chr-Cher-US
'  co      Corsican                co-FR
'  cs      Czech                  cs-CZ
'  cu      Church Slavic              cu-RU
'  cy      Welsh                  cy-GB
'  da      Danish                 da-DK
'  dav     Taita                  dav-KE
'  de      German                 de-DE
'  dje     Zarma                  dje-NE
'  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
'  dua     Duala                  dua-CM
'  dv      Divehi                 dv-MV
'  ...
'  ta      Tamil                  ta-IN
'  te      Telugu                 te-IN
'  teo     Teso                  teo-UG
'  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
'  tg-Cyrl   Tajik (Cyrillic)            tg-Cyrl-TJ
'  th      Thai                  th-TH
'  ti      Tigrinya                ti-ER
'  tig     Tigre                  tig-ER
'  tk      Turkmen                 tk-TM
'  tn      Setswana                tn-ZA
'  to      Tongan                 to-TO
'  tr      Turkish                 tr-TR
'  ts      Tsonga                 ts-ZA
'  tt      Tatar                  tt-RU
'  twq     Tasawaq                 twq-NE
'  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
'  tzm-Arab   Central Atlas Tamazight (Arabic)    tzm-Arab-MA
'  tzm-Latn   Central Atlas Tamazight (Latin)     tzm-Latn-DZ
'  tzm-Tfng   Central Atlas Tamazight (Tifinagh)   tzm-Tfng-MA
'  ug      Uyghur                 ug-CN
'  uk      Ukrainian                uk-UA
'  ur      Urdu                  ur-PK
'  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
'  uz-Arab   Uzbek (Perso-Arabic)          uz-Arab-AF
'  uz-Cyrl   Uzbek (Cyrillic)            uz-Cyrl-UZ
'  uz-Latn   Uzbek (Latin)              uz-Latn-UZ
'  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
'  vai-Latn   Vai (Latin)               vai-Latn-LR
'  vai-Vaii   Vai (Vai)                vai-Vaii-LR
'  ve      Venda                  ve-ZA
'  vi      Vietnamese               vi-VN
'  vo      Volapük                 vo-001
'  vun     Vunjo                  vun-TZ
'  wae     Walser                 wae-CH
'  wal     Wolaytta                wal-ET
'  wo      Wolof                  wo-SN
'  xh      isiXhosa                xh-ZA
'  xog     Soga                  xog-UG
'  yav     Yangben                 yav-CM
'  yi      Yiddish                 yi-001
'  yo      Yoruba                 yo-NG
'  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
'  zgh-Tfng   Standard Moroccan Tamazight (Tifinagh) zgh-Tfng-MA
'  zh      Chinese                 zh-CN
'  zh-CHS    Chinese (Simplified) Legacy       zh-CN
'  zh-CHT    Chinese (Traditional) Legacy      zh-HK
'  zh-Hans   Chinese (Simplified)          zh-CN
'  zh-Hant   Chinese (Traditional)          zh-HK
'  zu      isiZulu                 zu-ZA
' The example displays output like the following on a Unix-based system. The output has been cropped for brevity.
CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
'         Invariant Language (Invariant Country)
'  af      Afrikaans                af-ZA
'  agq     Aghem                  agq-CM
'  ak      Akan                  ak-GH
'  am      Amharic                 am-ET
'  ar      Arabic                 ar-SA
'  as      Assamese                as-IN
'  asa     Asu                   asa-TZ
'  ast     Asturian                ast-ES
'  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
'  az-Cyrl   Azerbaijani               az-Cyrl-AZ
'  az-Latn   Azerbaijani               az-Latn-AZ
'  bas     Basaa                  bas-CM
'  be      Belarusian               be-BY
'  bem     Bemba                  bem-ZM
'  bez     Bena                  bez-TZ
'  bg      Bulgarian                bg-BG
'  bm      Bambara                 bm-Latn-ML
'  bn      Bangla                 bn-BD
'  bo      Tibetan                 bo-CN
'  br      Breton                 br-FR
'  brx     Bodo                  brx-IN
'  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
'  bs-Cyrl   Bosnian                 bs-Cyrl-BA
'  bs-Latn   Bosnian                 bs-Latn-BA
'  ca      Catalan                 ca-ES
'  ccp     Chakma
'  ce      Chechen                 ce-RU
'  cgg     Chiga                  cgg-UG
'  chr     Cherokee                chr-Cher-US
'  ckb     Central Kurdish
'  cs      Czech                  cs-CZ
'  cy      Welsh                  cy-GB
'  da      Danish                 da-DK
'  dav     Taita                  dav-KE
'  de      German                 de-DE
'  dje     Zarma                  dje-NE
'  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
'  dua     Duala                  dua-CM
'  ...
'  ta      Tamil                  ta-IN
'  te      Telugu                 te-IN
'  teo     Teso                  teo-UG
'  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
'  th      Thai                  th-TH
'  ti      Tigrinya                ti-ER
'  to      Tongan                 to-TO
'  tr      Turkish                 tr-TR
'  tt      Tatar                  tt-RU
'  twq     Tasawaq                 twq-NE
'  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
'  ug      Uyghur                 ug-CN
'  uk      Ukrainian                uk-UA
'  ur      Urdu                  ur-PK
'  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
'  uz-Arab   Uzbek                  uz-Arab-AF
'  uz-Cyrl   Uzbek                  uz-Cyrl-UZ
'  uz-Latn   Uzbek                  uz-Latn-UZ
'  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
'  vai-Latn   Vai                   vai-Latn-LR
'  vai-Vaii   Vai                   vai-Vaii-LR
'  vi      Vietnamese               vi-VN
'  vun     Vunjo                  vun-TZ
'  wae     Walser                 wae-CH
'  wo      Wolof                  wo-SN
'  xog     Soga                  xog-UG
'  yav     Yangben                 yav-CM
'  yi      Yiddish                 yi-001
'  yo      Yoruba                 yo-NG
'  yue     Cantonese                yue-HK
'  yue-Hans   Cantonese
'  yue-Hant   Cantonese
'  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
'  zh      Chinese                 zh-CN
'  zh-Hans   Chinese                 zh-CN
'  zh-Hant   Chinese                 zh-HK
'  zu      Zulu                  zu-ZA

Uwagi

Metoda CreateSpecificCulture otacza wywołanie konstruktora CultureInfo(String).The CreateSpecificCulture method wraps a call to the CultureInfo(String) constructor.

Uwaga

Aby uzyskać listę wstępnie zdefiniowanych nazw kultur w systemach Windows, zobacz kolumnę tag języka na liście nazw języków/regionów obsługiwanych przez system Windows.For a list of predefined culture names on Windows systems, see the Language tag column in the list of language/region names supported by Windows. Nazwy kultur są zgodne ze standardem zdefiniowanym przez BCP 47.Culture names follow the standard defined by BCP 47. Ponadto począwszy od systemu Windows 10, name może być dowolnym prawidłowym tagiem języka BCP-47.In addition, starting with Windows 10, name can be any valid BCP-47 language tag.

Kultury są pogrupowane w trzy zestawy: kultura niezmienna, hodowle neutralne i określone kultury.Cultures are grouped into three sets: the invariant culture, the neutral cultures, and the specific cultures. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis klasy CultureInfo.For more information, see the description of the CultureInfo class.

Jeśli identyfikator kultury określonej kultury zwróconej przez tę metodę jest zgodny z identyfikatorem kultury bieżącej kultury systemu Windows, ta metoda tworzy obiekt CultureInfo, który używa przesłonięć kultur systemu Windows.If the culture identifier of the specific culture returned by this method matches the culture identifier of the current Windows culture, this method creates a CultureInfo object that uses the Windows culture overrides. Zastąpienia obejmują ustawienia użytkownika dla właściwości obiektu DateTimeFormatInfo zwrócone przez właściwość DateTimeFormat i obiekt NumberFormatInfo zwracany przez właściwość NumberFormat.The overrides include user settings for the properties of the DateTimeFormatInfo object returned by the DateTimeFormat property and the NumberFormatInfo object returned by the NumberFormat property. Aby utworzyć wystąpienie obiektu CultureInfo z domyślnymi ustawieniami kultury zamiast zastąpień użytkownika, Wywołaj konstruktora CultureInfo(String, Boolean) z wartością false dla argumentu useUserOverride.To instantiate a CultureInfo object that with default culture settings rather than user overrides, call the CultureInfo(String, Boolean) constructor with a value of false for the useUserOverride argument.

Chociaż nazwa metody CreateSpecificCulture zawiera termin "określony", pamiętaj, że dane kultury mogą ulec zmianie między wersjami lub ze względu na niestandardową kulturę lub z powodu zastąpień użytkownika.Although the CreateSpecificCulture method name includes the term "Specific", remember that culture data can change between versions, or due to custom cultures, or because of user overrides. Użyj niezmiennej kultury lub danych binarnych albo stałych formularzy do zapisywania danych.Use the invariant culture or binary or fixed forms for saving data.

Uwagi dotyczące wywoływania

.NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 i wcześniejsze wersje zgłaszają ArgumentException, jeśli name nie jest prawidłową nazwą kultury.The .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions throw an ArgumentException if name is not a valid culture name. Począwszy od Program .NET Framework 4.NET Framework 4, ta metoda zgłasza CultureNotFoundException.Starting with the Program .NET Framework 4.NET Framework 4, this method throws a CultureNotFoundException.

Dotyczy

Zobacz też