GregorianCalendar Klasa

Definicja

Reprezentuje kalendarz gregoriański.Represents the Gregorian calendar.

public ref class GregorianCalendar : System::Globalization::Calendar
public class GregorianCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
public class GregorianCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class GregorianCalendar : System.Globalization.Calendar
type GregorianCalendar = class
  inherit Calendar
[<System.Serializable>]
type GregorianCalendar = class
  inherit Calendar
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type GregorianCalendar = class
  inherit Calendar
Public Class GregorianCalendar
Inherits Calendar
Dziedziczenie
GregorianCalendar
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, że DateTimeFormatInfo ignoruje interpunkcję w nazwie ERA, tylko jeśli kalendarz jest gregoriański, a kultura używa nazwy era "n.e.".The following code example shows that DateTimeFormatInfo ignores the punctuation in the era name, only if the calendar is Gregorian and the culture uses the era name "A.D.".

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::Collections;
int main()
{
  
  // Creates strings with punctuation and without.
  String^ strADPunc = "A.D.";
  String^ strADNoPunc = "AD";
  String^ strCEPunc = "C.E.";
  String^ strCENoPunc = "CE";
  
  // Calls DTFI::GetEra for each culture that uses GregorianCalendar as the default calendar.
  Console::WriteLine( "      ----- AD ----- ----- CE -----" );
  Console::WriteLine( "CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR" );
  IEnumerator^ en = CultureInfo::GetCultures( CultureTypes::SpecificCultures )->GetEnumerator();
  while ( en->MoveNext() )
  {
   CultureInfo^ myCI = safe_cast<CultureInfo^>(en->Current);
   Console::Write( "{0, -12}", myCI );
   Console::Write( "{0,-7}{1,-9}", myCI->DateTimeFormat->GetEra( strADPunc ), myCI->DateTimeFormat->GetEra( strADNoPunc ) );
   Console::Write( "{0, -7}{1, -9}", myCI->DateTimeFormat->GetEra( strCEPunc ), myCI->DateTimeFormat->GetEra( strCENoPunc ) );
   Console::Write( "{0}", myCI->Calendar );
   Console::WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

      ----- AD ----- ----- CE -----
CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR
ar-SA    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.HijriCalendar
ar-IQ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-EG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-DZ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-MA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-TN    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-OM    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-YE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-SY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-JO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LB    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-KW    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-AE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-BH    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-QA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
bg-BG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ca-ES    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-TW    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-CN    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-HK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-SG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-MO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
cs-CZ    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
da-DK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesGregorianCalendar {

  public static void Main() {

   // Creates strings with punctuation and without.
   String strADPunc = "A.D.";
   String strADNoPunc = "AD";
   String strCEPunc = "C.E.";
   String strCENoPunc = "CE";

   // Calls DTFI.GetEra for each culture that uses GregorianCalendar as the default calendar.
   Console.WriteLine( "      ----- AD ----- ----- CE -----" );
   Console.WriteLine( "CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR" );
   foreach ( CultureInfo myCI in CultureInfo.GetCultures( CultureTypes.SpecificCultures ) ) {
     Console.Write( "{0,-12}", myCI );
     Console.Write( "{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra( strADPunc ), myCI.DateTimeFormat.GetEra( strADNoPunc ) );
     Console.Write( "{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra( strCEPunc ), myCI.DateTimeFormat.GetEra( strCENoPunc ) );
     Console.Write( "{0}", myCI.Calendar );
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

      ----- AD ----- ----- CE -----
CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR
ar-SA    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.HijriCalendar
ar-IQ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-EG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-DZ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-MA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-TN    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-OM    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-YE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-SY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-JO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LB    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-KW    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-AE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-BH    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-QA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
bg-BG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ca-ES    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-TW    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-CN    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-HK    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-SG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-MO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
cs-CZ    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
da-DK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesGregorianCalendar

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates strings with punctuation and without.
   Dim strADPunc As [String] = "A.D."
   Dim strADNoPunc As [String] = "AD"
   Dim strCEPunc As [String] = "C.E."
   Dim strCENoPunc As [String] = "CE"

   ' Calls DTFI.GetEra for each culture that uses GregorianCalendar as the default calendar.
   Console.WriteLine("      ----- AD ----- ----- CE -----")
   Console.WriteLine("CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR")
   Dim myCI As CultureInfo
   For Each myCI In CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.SpecificCultures)
     Console.Write("{0,-12}", myCI)
     Console.Write("{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra(strADPunc), myCI.DateTimeFormat.GetEra(strADNoPunc))
     Console.Write("{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra(strCEPunc), myCI.DateTimeFormat.GetEra(strCENoPunc))
     Console.Write("{0}", myCI.Calendar)
     Console.WriteLine()
   Next myCI

  End Sub

End Class


'This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.
'
'      ----- AD ----- ----- CE -----
'CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR
'ar-SA    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.HijriCalendar
'ar-IQ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-EG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-LY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-DZ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-MA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-TN    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-OM    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-YE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-SY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-JO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-LB    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-KW    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-AE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-BH    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-QA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'bg-BG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ca-ES    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-TW    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-CN    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-HK    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-SG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-MO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'cs-CZ    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'da-DK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar

Uwagi

Kalendarz gregoriański rozpoznaje dwa wymazywane: B.C.The Gregorian calendar recognizes two eras: B.C. lub B.C.E. oraz N.E.or B.C.E., and A.D. lub 0001or C.E. Ta implementacja GregorianCalendar klasy rozpoznaje tylko bieżącą ERA (n.e.This implementation of the GregorianCalendar class recognizes only the current era (A.D. lub 0001).or C.E.).

Uwaga

Aby uzyskać informacje o używaniu GregorianCalendar klasy i innych klas kalendarzy w .NET Framework, zobacz Praca z kalendarzami.For information about using the GregorianCalendar class and the other calendar classes in the .NET Framework, see Working with Calendars.

Rok przestępny w kalendarzu gregoriańskim jest definiowany jako rok, który jest równomiernie widoczny przez 4, chyba że jest on widoczny przez 100.A leap year in the Gregorian calendar is defined as a year that is evenly divisible by 4, unless it is divisible by 100. Jednak lata, które są podzielne przez 400, to lata przestępne.However, years that are divisible by 400 are leap years. Na przykład rok 1900 nie jest rokiem przestępnym, ale rok 2000 był.For example, the year 1900 was not a leap year, but the year 2000 was. Typowy rok ma 365 dni, a rok przestępny ma 366 dni.A common year has 365 days and a leap year has 366 days.

Kalendarz gregoriański ma 12 miesięcy z 28 do 31 dni każdy: styczeń (31 dni), luty (28 lub 29 dni), marzec (31 dni), Kwiecień (30 dni), maj (31 dni), czerwiec (30 dni), lipiec (31 dni), wrzesień (30 dni), październik (31 dni), listopad (30 dni) i grudzień (31 dni).The Gregorian calendar has 12 months with 28 to 31 days each: January (31 days), February (28 or 29 days), March (31 days), April (30 days), May (31 days), June (30 days), July (31 days), August (31 days), September (30 days), October (31 days), November (30 days), and December (31 days). Luty ma 29 dni w latach przestępnych i 28 w latach zwykłych.February has 29 days during leap years and 28 during common years.

Ważne

Domyślnie wszystkie DateTime i DateTimeOffset wartości ekspresowe daty i godziny w kalendarzu gregoriańskim.By default, all DateTime and DateTimeOffset values express dates and times in the Gregorian calendar.

Kalendarz gregoriański został opracowany jako zamiennik dla kalendarza juliańskim (który jest reprezentowany przez JulianCalendar klasę) i został po raz pierwszy wprowadzony w niewielkiej liczbie kultur 15 października 1582.The Gregorian calendar was developed as a replacement for the Julian calendar (which is represented by the JulianCalendar class) and was first introduced in a small number of cultures on October 15, 1582. Podczas pracy z datami historycznymi, które poprzedzają przyjęcie kalendarza gregoriańskiego, należy użyć oryginalnego kalendarza, jeśli jest dostępny w .NET Framework.When working with historic dates that precede a culture's adoption of the Gregorian calendar, you should use the original calendar if it is available in the .NET Framework. Na przykład dania zmieniono z kalendarza juliańskim na kalendarz gregoriański w 19 lutego (w kalendarzu juliańskim) lub 1 marca (w kalendarzu gregoriańskim) 1700.For example, Denmark changed from the Julian calendar to the Gregorian calendar on February 19 (in the Julian calendar) or March 1 (in the Gregorian calendar) of 1700. W tym przypadku dat przed przyjęciem kalendarza gregoriańskiego, należy użyć kalendarza juliańskim.In this case, for dates before the adoption of the Gregorian calendar, you should use the Julian calendar. Należy jednak pamiętać, że żadna kultura nie oferuje wewnętrznej obsługi dla JulianCalendar klasy.However, note that no culture offers intrinsic support for the JulianCalendar class. Należy użyć JulianCalendar klasy jako kalendarza autonomicznego.You must use the JulianCalendar class as a standalone calendar. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z kalendarzami.For more information, see Working with calendars.

Poniższy przykład ilustruje, że 18 lutego 1700 w kalendarzu juliańskim, który jest ostatni dzień kalendarz juliańskim był oficjalnie używany w Danii, jest jeden dzień wcześniejszy niż 1 marca 1700 w kalendarzu gregoriańskim.The following example illustrates that February 18, 1700 in the Julian calendar, which is the last day the Julian calendar was officially used in Denmark, is one day earlier than March 1, 1700 in the Gregorian calendar.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("da-DK");

   JulianCalendar jc = new JulianCalendar();
   DateTime lastDate = new DateTime(1700, 2, 18, jc);
   Console.WriteLine("Last date (Gregorian): {0:d}", lastDate);
   Console.WriteLine("Last date (Julian): {0}-{1}-{2}\n", jc.GetDayOfMonth(lastDate),
            jc.GetMonth(lastDate), jc.GetYear(lastDate));

   DateTime firstDate = lastDate.AddDays(1);
   Console.WriteLine("First date (Gregorian): {0:d}", firstDate);
   Console.WriteLine("First date (Julian): {0}-{1}-{2}", jc.GetDayOfMonth(firstDate),
            jc.GetMonth(firstDate), jc.GetYear(firstDate));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Last date (Gregorian): 28-02-1700
//    Last date (Julian): 18-2-1700
//
//    First date (Gregorian): 01-03-1700
//    First date (Julian): 19-2-1700
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("da-DK")
   
   Dim jc As New JulianCalendar()
   Dim lastDate As New DateTime(1700, 2, 18, jc)
   Console.WriteLine("Last date (Gregorian): {0:d}", lastDate)
   Console.WriteLine("Last date (Julian): {0}-{1}-{2}", jc.GetDayOfMonth(lastDate),
            jc.GetMonth(lastDate), jc.GetYear(lastDate))
   Console.WriteLine()
   
   Dim firstDate As DateTime = lastDate.AddDays(1)
   Console.WriteLine("First date (Gregorian): {0:d}", firstDate)
   Console.WriteLine("First date (Julian): {0}-{1}-{2}", jc.GetDayOfMonth(firstDate),
            jc.GetMonth(firstDate), jc.GetYear(firstDate))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Last date (Gregorian): 28-02-1700
'    Last date (Julian): 18-2-1700
'    
'    First date (Gregorian): 01-03-1700
'    First date (Julian): 19-2-1700

Każdy CultureInfo z nich obsługuje zestaw kalendarzy.Each CultureInfo supports a set of calendars. CalendarWłaściwość zwraca domyślny kalendarz dla kultury, a OptionalCalendars Właściwość zwraca tablicę zawierającą wszystkie kalendarze obsługiwane przez kulturę.The Calendar property returns the default calendar for the culture, and the OptionalCalendars property returns an array containing all the calendars supported by the culture. Aby zmienić kalendarz używany przez CultureInfo , aplikacja może ustawić Calendar Właściwość na nową Calendar .To change the calendar used by a CultureInfo, the application can set the Calendar property to a new Calendar.

GetEraignoruje interpunkcję w przypadku skróconych nazw ERA, tylko wtedy, gdy GregorianCalendar jest wybrana w DateTimeFormatInfo.Calendar , a kultura używa "n.e."GetEra ignores punctuation in abbreviated era names, only if the GregorianCalendar is selected in DateTimeFormatInfo.Calendar and the culture uses "A.D." jako nazwa ERA, czyli "N.E."as the era name, that is, "A.D." jest odpowiednikiem "AD".is equivalent to "AD".

Konstruktory

GregorianCalendar()

Inicjuje nowe wystąpienie GregorianCalendar klasy przy użyciu GregorianCalendarTypes wartości domyślnej.Initializes a new instance of the GregorianCalendar class using the default GregorianCalendarTypes value.

GregorianCalendar(GregorianCalendarTypes)

Inicjuje nowe wystąpienie GregorianCalendar klasy przy użyciu określonej GregorianCalendarTypes wartości.Initializes a new instance of the GregorianCalendar class using the specified GregorianCalendarTypes value.

Pola

ADEra

Przedstawia bieżącą ocenę ERA.Represents the current era. To pole jest stałe.This field is constant.

CurrentEra

Przedstawia bieżącą ERA w bieżącym kalendarzu.Represents the current era of the current calendar. Wartość tego pola wynosi 0.The value of this field is 0.

(Odziedziczone po Calendar)

Właściwości

AlgorithmType

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący kalendarz jest oparty na słonecznym, opartym na procesorach lub kombinacji obu tych elementów.Gets a value that indicates whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

AlgorithmType

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący kalendarz jest oparty na słonecznej, opartej na procesorach lub kombinacji obu tych elementów.Gets a value indicating whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

(Odziedziczone po Calendar)
CalendarType

Pobiera lub ustawia GregorianCalendarTypes wartość, która oznacza wersję językową bieżącej GregorianCalendar .Gets or sets the GregorianCalendarTypes value that denotes the language version of the current GregorianCalendar.

DaysInYearBeforeMinSupportedYear

Pobiera liczbę dni w roku poprzedzającą rok określony przez MinSupportedDateTime Właściwość.Gets the number of days in the year that precedes the year that is specified by the MinSupportedDateTime property.

(Odziedziczone po Calendar)
Eras

Pobiera listę wymazaną w GregorianCalendar .Gets the list of eras in the GregorianCalendar.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy ten Calendar obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether this Calendar object is read-only.

(Odziedziczone po Calendar)
MaxSupportedDateTime

Pobiera najnowszą datę i godzinę obsługiwaną przez GregorianCalendar Typ.Gets the latest date and time supported by the GregorianCalendar type.

MaxSupportedDateTime

Pobiera najnowszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the latest date and time supported by this Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
MinSupportedDateTime

Pobiera najwcześniejszą datę i godzinę obsługiwaną przez GregorianCalendar Typ.Gets the earliest date and time supported by the GregorianCalendar type.

MinSupportedDateTime

Pobiera najwcześniejszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the earliest date and time supported by this Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
TwoDigitYearMax

Pobiera lub ustawia ostatni rok 100ego okresu, który może być reprezentowany przez rok 2-cyfrowy.Gets or sets the last year of a 100-year range that can be represented by a 2-digit year.

Metody

AddDays(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę dni w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of days away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddHours(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime , która jest określoną liczbą godzin od określonego czasu DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of hours away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMilliseconds(DateTime, Double)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę milisekund w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of milliseconds away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMinutes(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę minut w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of minutes away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMonths(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę miesięcy w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of months away from the specified DateTime.

AddSeconds(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę sekund w odróżnieniu od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of seconds away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddWeeks(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime , która jest określoną liczbą tygodni od określonej daty i godziny.Returns a DateTime that is the specified number of weeks away from the specified DateTime.

AddWeeks(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę tygodni od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of weeks away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddYears(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę lat od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of years away from the specified DateTime.

Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego Calendar obiektu.Creates a new object that is a copy of the current Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetDayOfMonth(DateTime)

Zwraca dzień miesiąca w określonym DateTime .Returns the day of the month in the specified DateTime.

GetDayOfWeek(DateTime)

Zwraca dzień tygodnia określony DateTime .Returns the day of the week in the specified DateTime.

GetDayOfYear(DateTime)

Zwraca dzień roku w określonym DateTime .Returns the day of the year in the specified DateTime.

GetDaysInMonth(Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu i roku bieżącej ery.Returns the number of days in the specified month and year of the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetDaysInMonth(Int32, Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu w określonym roku w określonej ERA.Returns the number of days in the specified month in the specified year in the specified era.

GetDaysInYear(Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym roku bieżącej ery.Returns the number of days in the specified year of the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetDaysInYear(Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym roku w podanej ERA.Returns the number of days in the specified year in the specified era.

GetEra(DateTime)

Zwraca era w określonym DateTime .Returns the era in the specified DateTime.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetHour(DateTime)

Zwraca wartość godzin z określonego DateTime .Returns the hours value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetLeapMonth(Int32)

Oblicza miesiąc przestępny przez określony rok.Calculates the leap month for a specified year.

(Odziedziczone po Calendar)
GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMilliseconds(DateTime)

Zwraca wartość w milisekundach określoną DateTime .Returns the milliseconds value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMinute(DateTime)

Zwraca wartość minut w określonym DateTime .Returns the minutes value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMonth(DateTime)

Zwraca miesiąc określony DateTime .Returns the month in the specified DateTime.

GetMonthsInYear(Int32)

Zwraca liczbę miesięcy w określonym roku w bieżącym ERA.Returns the number of months in the specified year in the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMonthsInYear(Int32, Int32)

Zwraca liczbę miesięcy w określonym roku w określonej ERA.Returns the number of months in the specified year in the specified era.

GetSecond(DateTime)

Zwraca wartość sekund określoną w określonych DateTime .Returns the seconds value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Zwraca tydzień roku, który zawiera datę z określonego DateTime obiektu.Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime object.

GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Zwraca tydzień roku, który zawiera datę z określonej DateTime wartości.Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime value.

(Odziedziczone po Calendar)
GetYear(DateTime)

Zwraca rok w określonym DateTime .Returns the year in the specified DateTime.

IsLeapDay(Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określona data w bieżącej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the current era is a leap day.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określona data w podanej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

IsLeapMonth(Int32, Int32)

Określa, czy określony miesiąc w danym roku w bieżącej era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year in the current era is a leap month.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapMonth(Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określony miesiąc w określonym roku w podanej era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year in the specified era is a leap month.

IsLeapYear(Int32)

Określa, czy określony rok w bieżącym era to rok przestępny.Determines whether the specified year in the current era is a leap year.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapYear(Int32, Int32)

Określa, czy określony rok w podanej era to rok przestępny.Determines whether the specified year in the specified era is a leap year.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w bieżącym ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w określonej ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the specified era.

ToFourDigitYear(Int32)

Konwertuje określony rok na czterocyfrowy rok przy użyciu TwoDigitYearMax właściwości, aby określić odpowiedni Century.Converts the specified year to a four-digit year by using the TwoDigitYearMax property to determine the appropriate century.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też