HebrewCalendar Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HebrewCalendar.Initializes a new instance of the HebrewCalendar class.

public:
 HebrewCalendar();
public HebrewCalendar ();
Public Sub New ()

Dotyczy