HebrewCalendar.GetDayOfWeek(DateTime) Metoda

Definicja

Zwraca dzień tygodnia określony DateTime .Returns the day of the week in the specified DateTime.

public:
 override DayOfWeek GetDayOfWeek(DateTime time);
public override DayOfWeek GetDayOfWeek (DateTime time);
override this.GetDayOfWeek : DateTime -> DayOfWeek
Public Overrides Function GetDayOfWeek (time As DateTime) As DayOfWeek

Parametry

time
DateTime

DateTimeDo odczytu.The DateTime to read.

Zwraca

DayOfWeek

DayOfWeekWartość reprezentująca dzień tygodnia w określonym DateTime .A DayOfWeek value that represents the day of the week in the specified DateTime.

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla wartości kilku składników a DateTime w warunkach w kalendarzu hebrajskim.The following code example displays the values of several components of a DateTime in terms of the Hebrew calendar.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void DisplayValues( Calendar^ myCal, DateTime myDT )
{
  Console::WriteLine( "  Era:    {0}", myCal->GetEra( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Year:    {0}", myCal->GetYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Month:   {0}", myCal->GetMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal->GetDayOfYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal->GetDayOfMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal->GetDayOfWeek( myDT ) );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
  DateTime myDT = DateTime(2002,4,3,gcnew GregorianCalendar);
  
  // Creates an instance of the HebrewCalendar.
  HebrewCalendar^ myCal = gcnew HebrewCalendar;
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
  
  // Adds two years and ten months.
  myDT = myCal->AddYears( myDT, 2 );
  myDT = myCal->AddMonths( myDT, 10 );
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:
  Era:    1
  Year:    5762
  Month:   7
  DayOfYear: 198
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    5765
  Month:   5
  DayOfYear: 138
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Monday

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesHebrewCalendar {

  public static void Main() {

   // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   DateTime myDT = new DateTime( 2002, 4, 3, new GregorianCalendar() );

   // Creates an instance of the HebrewCalendar.
   HebrewCalendar myCal = new HebrewCalendar();

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );

   // Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears( myDT, 2 );
   myDT = myCal.AddMonths( myDT, 10 );

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );
  }

  public static void DisplayValues( Calendar myCal, DateTime myDT ) {
   Console.WriteLine( "  Era:    {0}", myCal.GetEra( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Year:    {0}", myCal.GetYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Month:   {0}", myCal.GetMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek( myDT ) );
   Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:
  Era:    1
  Year:    5762
  Month:   7
  DayOfYear: 198
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    5765
  Month:   5
  DayOfYear: 138
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Monday

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesHebrewCalendar  

  Public Shared Sub Main()

   ' Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   Dim myDT As New DateTime(2002, 4, 3, New GregorianCalendar())

   ' Creates an instance of the HebrewCalendar.
   Dim myCal As New HebrewCalendar()

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

   ' Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears(myDT, 2)
   myDT = myCal.AddMonths(myDT, 10)

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("After adding two years and ten months:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

  End Sub

  Public Shared Sub DisplayValues(myCal As Calendar, myDT As DateTime)
   Console.WriteLine("  Era:    {0}", myCal.GetEra(myDT))
   Console.WriteLine("  Year:    {0}", myCal.GetYear(myDT))
   Console.WriteLine("  Month:   {0}", myCal.GetMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek(myDT))
   Console.WriteLine()
  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:
'  Era:    1
'  Year:    5762
'  Month:   7
'  DayOfYear: 198
'  DayOfMonth: 21
'  DayOfWeek: Wednesday
'
'After adding two years and ten months:
'  Era:    1
'  Year:    5765
'  Month:   5
'  DayOfYear: 138
'  DayOfMonth: 21
'  DayOfWeek: Monday

Uwagi

DayOfWeekWartości są następujące:The DayOfWeek values are as follows:

DayOfWeek wartośćDayOfWeek value Dzień tygodniaDay of Week
NiedzielaSunday יום ראשון (Yom Rishon)יום ראשון (Yom Rishon)
MondayMonday יום שני (Yom Sheni)יום שני (Yom Sheni)
TuesdayTuesday יום שלישי (Yom Shlishi)יום שלישי (Yom Shlishi)
ŚrodaWednesday יום רביעי (Yom Reviee)יום רביעי (Yom Reviee)
ThursdayThursday יום חמישי (Yom Chamishi)יום חמישי (Yom Chamishi)
PiątekFriday יום שישי (Yom Shishi)יום שישי (Yom Shishi)
SobotaSaturday שבת (Shabat)שבת (Shabat)

Dotyczy

Zobacz też