KoreanCalendar Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy KoreanCalendar.Initializes a new instance of the KoreanCalendar class.

public:
 KoreanCalendar();
public KoreanCalendar ();
Public Sub New ()

Wyjątki

Nie można zainicjować KoreanCalendar obiektu ze względu na brak informacji o kulturze.Unable to initialize a KoreanCalendar object because of missing culture information.

Dotyczy