TextElementEnumerator.Reset TextElementEnumerator.Reset TextElementEnumerator.Reset TextElementEnumerator.Reset Method

Definicja

Ustawia początkową pozycję modułu wyliczającego, która jest wcześniejsza niż pierwszy element tekstowy w ciągu.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first text element in the string.

public:
 virtual void Reset();
public void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
override this.Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Implementuje

Uwagi

Reset Metoda przenosi moduł wyliczający na początek ciągu przed pierwszym elementem tekstowym.The Reset method moves the enumerator to the beginning of the string, before the first text element. Po wywołaniu Reset, należy wywołać MoveNext , aby przeliczyć moduł wyliczający do pierwszego elementu tekstowego ciągu przed wywołaniem Current do odczytu wartości pierwszego elementu tekstowego.After calling Reset, you must call MoveNext to advance the enumerator to the first text element of the string before calling Current to read the value of the first text element.

Dotyczy

Zobacz też