ContactType Wyliczenie

Definicja

Określa typ kontaktu.Specifies the type of a contact.

public enum class ContactType
public enum ContactType
type ContactType = 
Public Enum ContactType
Dziedziczenie
ContactType

Pola

Administrative 3

Kontakt administracyjny.An administrative contact.

Billing 4

Kontakt z rozliczeniami.A billing contact.

Other 5

Kontakt z typem innym niż administracyjne, rozliczenia, pomoc techniczna, techniczne lub nieokreślone.A contact with a type other than administrative, billing, support, technical, or unspecified.

Support 2

Skontaktuj się z pomocą techniczną.A support contact.

Technical 1

Skontaktuj się z pomocą techniczną.A technical contact.

Unspecified 0

Kontakt z typem, który nie został określony.A contact with a type that is not specified.

Dotyczy