IssuerNameRegistry.GetIssuerName Metoda

Definicja

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej zwraca nazwę wystawcy dla określonego tokenu zabezpieczającego.

Przeciążenia

GetIssuerName(SecurityToken)

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej zwraca nazwę wystawcy określonego tokenu zabezpieczającego.

GetIssuerName(SecurityToken, String)

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej zwraca nazwę wystawcy określonego tokenu zabezpieczającego. Określona nazwa wystawcy może być brana pod uwagę podczas określania nazwy wystawcy do zwrócenia.

Uwagi

Wywoływane z potoku przetwarzania przez procedurę obsługi tokenów zabezpieczających, która przetwarza token. Metoda powinna zwrócić unikatową nazwę wystawcy w kontekście aplikacji RP.

GetIssuerName(SecurityToken)

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej zwraca nazwę wystawcy określonego tokenu zabezpieczającego.

public:
 abstract System::String ^ GetIssuerName(System::IdentityModel::Tokens::SecurityToken ^ securityToken);
public abstract string GetIssuerName (System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken securityToken);
abstract member GetIssuerName : System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken -> string
Public MustOverride Function GetIssuerName (securityToken As SecurityToken) As String

Parametry

securityToken
SecurityToken

Token zabezpieczający, dla którego ma być zwracana nazwa wystawcy.

Zwraca

String

Nazwa wystawcy.

Przykłady

Poniższy kod przedstawia metodę GetIssuerName rejestru nazw wystawców. Pełny przykład znajduje się w temacie IssuerNameRegistry przeglądu klasy.

Ostrzeżenie

Poniższy kod jest przeznaczony tylko do celów ilustracyjnych. Weryfikowanie certyfikatów na podstawie nazwy podmiotu nie jest dobrym rozwiązaniem. Ten kod nie powinien być używany w środowisku produkcyjnym.

/// <summary>
/// Gets the issuer name of the given security token,
/// if it is the X509SecurityToken of 'localhost'.
/// </summary>
/// <param name="securityToken">The issuer's security token</param>
/// <returns>A string that represents the issuer name</returns>
/// <exception cref="SecurityTokenException">If the issuer is not trusted.</exception>
public override string GetIssuerName(SecurityToken securityToken)
{
  X509SecurityToken x509Token = securityToken as X509SecurityToken;
  if (x509Token != null)
  {
    if (String.Equals(x509Token.Certificate.SubjectName.Name, "CN=localhost"))
    {
      return x509Token.Certificate.SubjectName.Name;
    }
  }

  throw new SecurityTokenException("Untrusted issuer.");
}

Uwagi

Implementacje powinny zwracać ciąg inny niż null i niepusty, aby zidentyfikować rozpoznanego wystawcę lub ciąg o wartości null w celu zidentyfikowania nierozpoznanego wystawcy.

Wywoływane z potoku przetwarzania przez procedurę obsługi tokenów zabezpieczających, która przetwarza token. Metoda powinna zwrócić unikatową nazwę wystawcy w kontekście aplikacji RP.

Zobacz też

Dotyczy

GetIssuerName(SecurityToken, String)

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej zwraca nazwę wystawcy określonego tokenu zabezpieczającego. Określona nazwa wystawcy może być brana pod uwagę podczas określania nazwy wystawcy do zwrócenia.

public:
 virtual System::String ^ GetIssuerName(System::IdentityModel::Tokens::SecurityToken ^ securityToken, System::String ^ requestedIssuerName);
public virtual string GetIssuerName (System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken securityToken, string requestedIssuerName);
abstract member GetIssuerName : System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken * string -> string
override this.GetIssuerName : System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken * string -> string
Public Overridable Function GetIssuerName (securityToken As SecurityToken, requestedIssuerName As String) As String

Parametry

securityToken
SecurityToken

Token zabezpieczający, dla którego ma być zwracana nazwa wystawcy.

requestedIssuerName
String

Nazwa wystawcy do rozważenia w żądaniu.

Zwraca

String

Nazwa wystawcy.

Uwagi

Implementacja domyślna ignoruje requestedIssuerName parametr i po prostu wywołuje metodę IssuerNameRegistry.GetIssuerName(SecurityToken) .

Wywoływane z potoku przetwarzania przez procedurę obsługi tokenów zabezpieczających, która przetwarza token. Metoda powinna zwrócić unikatową nazwę wystawcy w kontekście aplikacji RP.

Zobacz też

Dotyczy