Int64.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode dla Int64typu wartości.Returns the TypeCode for value type Int64.

public:
 virtual TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Zwraca

Stała wyliczana Int64.The enumerated constant, Int64.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też