Int64.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje największą możliwą wartość elementu Int64. To pole jest stałe.

public: long MaxValue = 9223372036854775807;
public const long MaxValue = 9223372036854775807;
val mutable MaxValue : int64
Public Const MaxValue As Long  = 9223372036854775807

Wartość pola

Int64

Uwagi

Wartość tej stałej wynosi 923 372 036 854 775 807; oznacza to, szesnastkowe 0x7FFFFFFFFFFFFFFF.

Dotyczy

Zobacz też