FileNotFoundException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Ustawia SerializationInfo obiekt z nazwą pliku i dodatkowymi informacjami o wyjątku.Sets the SerializationInfo object with the file name and additional exception information.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt, który przechowuje serializowane dane obiektu dotyczące zgłaszanego wyjątku.The object that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Obiekt, który zawiera informacje kontekstowe o źródle lub miejscu docelowym.The object that contains contextual information about the source or destination.

Atrybuty

Dotyczy