FileStream.Close Metoda

Definicja

Zamyka bieżący strumień i zwalnia wszystkie zasoby (takie jak gniazda i uchwyty plików) skojarzone z bieżącym strumieniem.Closes the current stream and releases any resources (such as sockets and file handles) associated with the current stream.

public:
 override void Close();
public override void Close ();
override this.Close : unit -> unit
Public Overrides Sub Close ()

Uwagi

Stream.Close()Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, zobacz.See Stream.Close() for more information about this method.

Dotyczy