FileSystemAclExtensions Klasa

Definicja

Udostępnia statyczne metody rozszerzenia dla systemu Windows na potrzeby manipulowania atrybutami zabezpieczeń listy Access Control (ACL) dla plików i katalogów.Provides Windows-specific static extension methods for manipulating Access Control List (ACL) security attributes for files and directories.

public ref class FileSystemAclExtensions abstract sealed
public static class FileSystemAclExtensions
[System.Security.SecurityCritical]
public static class FileSystemAclExtensions
type FileSystemAclExtensions = class
Public Module FileSystemAclExtensions
Dziedziczenie
FileSystemAclExtensions
Atrybuty

Metody

Create(DirectoryInfo, DirectorySecurity)

Tworzy nowy katalog, upewniając się, że został utworzony z określonymi zabezpieczeniami katalogu.Creates a new directory, ensuring it is created with the specified directory security. Jeśli katalog już istnieje, nic nie jest gotowe.If the directory already exists, nothing is done.

Create(FileInfo, FileMode, FileSystemRights, FileShare, Int32, FileOptions, FileSecurity)

Tworzy nowy strumień pliku, upewniając się, że został utworzony przy użyciu określonych właściwości i ustawień zabezpieczeń.Creates a new file stream, ensuring it is created with the specified properties and security settings.

GetAccessControl(DirectoryInfo)

Zwraca informacje o zabezpieczeniach katalogu.Returns the security information of a directory.

GetAccessControl(DirectoryInfo, AccessControlSections)

Zwraca informacje o zabezpieczeniach katalogu.Returns the security information of a directory.

GetAccessControl(FileInfo)

Zwraca informacje o zabezpieczeniach pliku.Returns the security information of a file.

GetAccessControl(FileInfo, AccessControlSections)

Zwraca informacje o zabezpieczeniach pliku.Returns the security information of a file.

GetAccessControl(FileStream)

Zwraca informacje o zabezpieczeniach pliku.Returns the security information of a file.

SetAccessControl(DirectoryInfo, DirectorySecurity)

Zmienia atrybuty zabezpieczeń istniejącego katalogu.Changes the security attributes of an existing directory.

SetAccessControl(FileInfo, FileSecurity)

Zmienia atrybuty zabezpieczeń istniejącego pliku.Changes the security attributes of an existing file.

SetAccessControl(FileStream, FileSecurity)

Zmienia atrybuty zabezpieczeń istniejącego pliku.Changes the security attributes of an existing file.

Dotyczy