SequenceNumber.CompareTo(SequenceNumber) Metoda

Definicja

Porównuje ten numer sekwencyjny z określonym obiektem.Compares this sequence number with a specified object.

public:
 virtual int CompareTo(System::IO::Log::SequenceNumber other);
public int CompareTo (System.IO.Log.SequenceNumber other);
abstract member CompareTo : System.IO.Log.SequenceNumber -> int
override this.CompareTo : System.IO.Log.SequenceNumber -> int
Public Function CompareTo (other As SequenceNumber) As Integer

Parametry

other
SequenceNumber

Obiekt, który jest obliczany jako bieżący numer sekwencyjny.An object that evaluates to the current sequence number.

Zwraca

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem wskazująca, że relacja leksykalna między dwoma comparands.A 32-bit signed integer indicating the lexical relationship between the two comparands.

WartośćValue WarunekCondition
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż other.This instance is less than other.
ZeroZero To wystąpienie jest równe other.This instance is equal to other.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż other.This instance is greater than other.

Implementuje

Dotyczy