IDuplexPipe Interfejs

Definicja

Definiuje klasę, która zapewnia potok dupleksowy, z którego mogą być odczytywane i zapisywane dane.Defines a class that provides a duplex pipe from which data can be read from and written to.

public interface class IDuplexPipe
public interface IDuplexPipe
type IDuplexPipe = interface
Public Interface IDuplexPipe

Właściwości

Input

Pobiera PipeReader połowę przewodu dwukierunkowego.Gets the PipeReader half of the duplex pipe.

Output

Pobiera PipeWriter połowę przewodu dwukierunkowego.Gets the PipeWriter half of the duplex pipe.

Dotyczy