PipeTransmissionMode Wyliczenie

Definicja

Określa tryb transmisji potoku.Specifies the transmission mode of the pipe.

public enum class PipeTransmissionMode
[System.Serializable]
public enum PipeTransmissionMode
type PipeTransmissionMode = 
Public Enum PipeTransmissionMode
Dziedziczenie
PipeTransmissionMode
Atrybuty

Pola

Byte 0

Wskazuje, że dane w potoku są przesyłane i odczytywane jako strumień bajtów.Indicates that data in the pipe is transmitted and read as a stream of bytes.

Message 1

Wskazuje, że dane w potoku są przesyłane i odczytywane jako strumień komunikatów.Indicates that data in the pipe is transmitted and read as a stream of messages.

Uwagi

Potoki anonimowe nie obsługują trybu transmisji wiadomości.Anonymous pipes do not support the Message transmission mode.

Dotyczy