Lazy<T,TMetadata> Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata>.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class.

Przeciążenia

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonymi metadanymi.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonymi metadanymi, które używają określonej funkcji do pobrania przywoływanego obiektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata that uses the specified function to get the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określoną wartością metadanych i bezpieczeństwa wątku.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread safety value.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, LazyThreadSafetyMode)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonym trybem synchronizacji metadanych i wątku.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread synchronization mode.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określoną wartością metadanych i bezpieczeństwa wątku, która używa określonej funkcji do pobrania przywoływanego obiektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread safety value that uses the specified function to get the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, LazyThreadSafetyMode)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonym trybem synchronizacji metadanych i wątku, który używa określonej funkcji do pobrania przywoływanego obiektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread synchronization mode that uses the specified function to get the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonymi metadanymi.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata.

public:
 Lazy(TMetadata metadata);
public Lazy (TMetadata metadata);
new Lazy<'T, 'Metadata> : 'Metadata -> Lazy<'T, 'Metadata>
Public Sub New (metadata As TMetadata)

Parametry

metadata
TMetadata

Metadane skojarzone z obiektem, do którego się odwołuje.The metadata associated with the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonymi metadanymi, które używają określonej funkcji do pobrania przywoływanego obiektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata that uses the specified function to get the referenced object.

public:
 Lazy(Func<T> ^ valueFactory, TMetadata metadata);
public Lazy (Func<T> valueFactory, TMetadata metadata);
new Lazy<'T, 'Metadata> : Func<'T> * 'Metadata -> Lazy<'T, 'Metadata>
Public Sub New (valueFactory As Func(Of T), metadata As TMetadata)

Parametry

valueFactory
Func<T>

Funkcja zwracająca obiekt, do którego się odwołuje.A function that returns the referenced object.

metadata
TMetadata

Metadane skojarzone z obiektem, do którego się odwołuje.The metadata associated with the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określoną wartością metadanych i bezpieczeństwa wątku.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread safety value.

public:
 Lazy(TMetadata metadata, bool isThreadSafe);
public Lazy (TMetadata metadata, bool isThreadSafe);
new Lazy<'T, 'Metadata> : 'Metadata * bool -> Lazy<'T, 'Metadata>
Public Sub New (metadata As TMetadata, isThreadSafe As Boolean)

Parametry

metadata
TMetadata

Metadane skojarzone z obiektem, do którego się odwołuje.The metadata associated with the referenced object.

isThreadSafe
Boolean

Wskazuje, czy tworzony obiekt Lazy<T,TMetadata> będzie bezpieczny wątkowo.Indicates whether the Lazy<T,TMetadata> object that is created will be thread-safe.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, LazyThreadSafetyMode)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonym trybem synchronizacji metadanych i wątku.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread synchronization mode.

public:
 Lazy(TMetadata metadata, System::Threading::LazyThreadSafetyMode mode);
public Lazy (TMetadata metadata, System.Threading.LazyThreadSafetyMode mode);
new Lazy<'T, 'Metadata> : 'Metadata * System.Threading.LazyThreadSafetyMode -> Lazy<'T, 'Metadata>
Public Sub New (metadata As TMetadata, mode As LazyThreadSafetyMode)

Parametry

metadata
TMetadata

Metadane skojarzone z obiektem, do którego się odwołuje.The metadata associated with the referenced object.

mode
LazyThreadSafetyMode

Tryb synchronizacji wątków.The thread synchronization mode.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji wątków i Lazy<T,TMetadata>, zobacz LazyThreadSafetyMode.See LazyThreadSafetyMode for more information on thread synchronization and Lazy<T,TMetadata>.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określoną wartością metadanych i bezpieczeństwa wątku, która używa określonej funkcji do pobrania przywoływanego obiektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread safety value that uses the specified function to get the referenced object.

public:
 Lazy(Func<T> ^ valueFactory, TMetadata metadata, bool isThreadSafe);
public Lazy (Func<T> valueFactory, TMetadata metadata, bool isThreadSafe);
new Lazy<'T, 'Metadata> : Func<'T> * 'Metadata * bool -> Lazy<'T, 'Metadata>
Public Sub New (valueFactory As Func(Of T), metadata As TMetadata, isThreadSafe As Boolean)

Parametry

valueFactory
Func<T>

Funkcja zwracająca obiekt, do którego się odwołuje.A function that returns the referenced object.

metadata
TMetadata

Metadane skojarzone z obiektem, do którego się odwołuje.The metadata associated with the referenced object.

isThreadSafe
Boolean

Wskazuje, czy tworzony obiekt Lazy<T,TMetadata> będzie bezpieczny wątkowo.Indicates whether the Lazy<T,TMetadata> object that is created will be thread-safe.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, LazyThreadSafetyMode)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Lazy<T,TMetadata> z określonym trybem synchronizacji metadanych i wątku, który używa określonej funkcji do pobrania przywoływanego obiektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread synchronization mode that uses the specified function to get the referenced object.

public:
 Lazy(Func<T> ^ valueFactory, TMetadata metadata, System::Threading::LazyThreadSafetyMode mode);
public Lazy (Func<T> valueFactory, TMetadata metadata, System.Threading.LazyThreadSafetyMode mode);
new Lazy<'T, 'Metadata> : Func<'T> * 'Metadata * System.Threading.LazyThreadSafetyMode -> Lazy<'T, 'Metadata>
Public Sub New (valueFactory As Func(Of T), metadata As TMetadata, mode As LazyThreadSafetyMode)

Parametry

valueFactory
Func<T>

Funkcja, która zwraca przywoływany obiektA function that returns the referenced object

metadata
TMetadata

Metadane skojarzone z obiektem, do którego się odwołuje.The metadata associated with the referenced object.

mode
LazyThreadSafetyMode

Tryb synchronizacji wątkuThe thread synchronization mode

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji wątków i Lazy<T,TMetadata>, zobacz LazyThreadSafetyMode.See LazyThreadSafetyMode for more information on thread synchronization and Lazy<T,TMetadata>.

Dotyczy