CodeLanguage Wyliczenie

Definicja

Definiuje języki obsługiwane przez generator kodu.Defines the languages supported by the code generator.

public enum class CodeLanguage
public enum CodeLanguage
type CodeLanguage = 
Public Enum CodeLanguage
Dziedziczenie
CodeLanguage

Pola

CSharp 0

Wartość służąca do generowania kodu w języku C#.A value for generating C# code.

JScript 1

Wartość służąca do generowania kodu w języku JScript.A value for generating JScript code.

Mcpp 4

Wartość do generowania zarządzanego kodu C++.A value for generating managed C++ code.

VB 2

Wartość służąca do generowania kodu Visual Basic.A value for generating Visual Basic code.

VJSharp 3

Wartość służąca do generowania kodu Visual J#.A value for generating Visual J# code.

Dotyczy