ManagementOptions.InfiniteTimeout Pole

Definicja

Wskazuje, że nie ma limitu czasu.Indicates that no timeout should occur.

public: static initonly TimeSpan InfiniteTimeout;
public static readonly TimeSpan InfiniteTimeout;
 staticval mutable InfiniteTimeout : TimeSpan
Public Shared ReadOnly InfiniteTimeout As TimeSpan 

Wartość pola

Uwagi

Ta wartość jest używana z Timeout właściwością.This value is used with the Timeout property.

Dotyczy