Math.MinMagnitude(Double, Double) Metoda

Definicja

Zwraca mniejszy rozmiar dwóch liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji.Returns the smaller magnitude of two double-precision floating-point numbers.

public:
 static double MinMagnitude(double x, double y);
public static double MinMagnitude (double x, double y);
static member MinMagnitude : double * double -> double
Public Shared Function MinMagnitude (x As Double, y As Double) As Double

Parametry

x
Double

Pierwsze dwie liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji do porównania.The first of two double-precision floating-point numbers to compare.

y
Double

Druga z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji do porównania.The second of two double-precision floating-point numbers to compare.

Zwraca

Parametr x lub y, w zależności od tego, który ma mniejszą wartość.Parameter x or y, whichever has the smaller magnitude. Jeśli x, lub ylub zarówno x, jak i y są równe NaN, zwracany jest NaN.If x, or y, or both x and y are equal to NaN, NaN is returned.

Dotyczy