Math.Tau Pole

Definicja

Przedstawia liczbę radianów w jednym z przewidzianych przez stałą, τ.Represents the number of radians in one turn, specified by the constant, τ.

public: double Tau = 6.2831853071795862;
public const double Tau = 6.2831853071795862;
val mutable Tau : double
Public Const Tau As Double  = 6.2831853071795862

Wartość pola

Double

Dotyczy