MTAThreadAttribute Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MTAThreadAttribute.Initializes a new instance of the MTAThreadAttribute class.

public:
 MTAThreadAttribute();
public MTAThreadAttribute ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też