CookieCollection.Contains(Cookie) Metoda

Definicja

Określa, czy określony plik cookie znajduje się CookieCollectionw.Determines whether the specified cookie is in the CookieCollection.

public:
 virtual bool Contains(System::Net::Cookie ^ cookie);
public bool Contains (System.Net.Cookie cookie);
abstract member Contains : System.Net.Cookie -> bool
override this.Contains : System.Net.Cookie -> bool

Parametry

cookie
Cookie

Plik cookie do zlokalizowania w CookieCollection.The cookie to locate in the CookieCollection.

Zwraca

trueJeśli określony plik cookie znajduje się w CookieCollectionpliku; w przeciwnym razie,. falsetrue if the specified cookie is found in the CookieCollection; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Element jest określany jako część Domain kolekcji if Namei Path Match. cookieThe cookie is determined to be part of the collection if Name, Domain and Path match. W porównaniu Name Domain z wielkością liter nie jest rozróżniana wielkość liter.The comparison for Name and Domain is case-insensitive. W porównaniu Path z rozróżnianiem wielkości liter.The comparison for Path is case-sensitive.

Dotyczy