FileWebResponse(SerializationInfo, StreamingContext) Konstruktor

Definicja

Ostrzeżenie: Przestarzałe

Serialization is obsoleted for this type. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Ostrzeżenie: Przestarzałe

Serialization is obsoleted for this type. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Inicjuje nowe wystąpienie FileWebResponse klasy z określonych wystąpień SerializationInfo StreamingContext klas i.Initializes a new instance of the FileWebResponse class from the specified instances of the SerializationInfo and StreamingContext classes.

protected:
 FileWebResponse(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext);
protected FileWebResponse (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
[System.Obsolete("Serialization is obsoleted for this type. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
protected FileWebResponse (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
[System.Obsolete("Serialization is obsoleted for this type. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
protected FileWebResponse (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
new System.Net.FileWebResponse : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Net.FileWebResponse
[<System.Obsolete("Serialization is obsoleted for this type. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
new System.Net.FileWebResponse : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Net.FileWebResponse
[<System.Obsolete("Serialization is obsoleted for this type. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
new System.Net.FileWebResponse : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Net.FileWebResponse
Protected Sub New (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext)

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

SerializationInfoWystąpienie zawierające informacje wymagane do serializacji nowego FileWebResponse wystąpienia.A SerializationInfo instance that contains the information required to serialize the new FileWebResponse instance.

streamingContext
StreamingContext

Wystąpienie StreamingContext klasy, która zawiera źródło serializowanego strumienia skojarzonego z nowym FileWebResponse wystąpieniem.An instance of the StreamingContext class that contains the source of the serialized stream associated with the new FileWebResponse instance.

Atrybuty

Uwagi

Ten konstruktor implementuje ISerializable interfejs dla FileWebResponse klasy.This constructor implements the ISerializable interface for the FileWebResponse class.

Dotyczy

Zobacz też