AuthenticationHeaderValue Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationHeaderValue.Initializes a new instance of the AuthenticationHeaderValue class.

Przeciążenia

AuthenticationHeaderValue(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationHeaderValue.Initializes a new instance of the AuthenticationHeaderValue class.

AuthenticationHeaderValue(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationHeaderValue.Initializes a new instance of the AuthenticationHeaderValue class.

AuthenticationHeaderValue(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationHeaderValue.Initializes a new instance of the AuthenticationHeaderValue class.

public:
 AuthenticationHeaderValue(System::String ^ scheme);
public AuthenticationHeaderValue (string scheme);
new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue : string -> System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue
Public Sub New (scheme As String)

Parametry

scheme
String

Schemat do użycia na potrzeby autoryzacji.The scheme to use for authorization.

Uwagi

Przykład:Example:

HttpClient client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(ACCESS_TOKEN);
Dim client = New HttpClient()
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(ACCESS_TOKEN)

Spowoduje wygenerowanie następującego nagłówka:Will produce the following header:

Authorization: ACCESS_TOKEN

AuthenticationHeaderValue(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationHeaderValue.Initializes a new instance of the AuthenticationHeaderValue class.

public:
 AuthenticationHeaderValue(System::String ^ scheme, System::String ^ parameter);
public AuthenticationHeaderValue (string scheme, string parameter);
new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue : string * string -> System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue
Public Sub New (scheme As String, parameter As String)

Parametry

scheme
String

Schemat do użycia na potrzeby autoryzacji.The scheme to use for authorization.

parameter
String

Poświadczenia zawierające informacje uwierzytelniania agenta użytkownika dla żądanego zasobu.The credentials containing the authentication information of the user agent for the resource being requested.

Uwagi

Przykład:Example:

HttpClient client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", ACCESS_TOKEN);
Dim client = new HttpClient()
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", ACCESS_TOKEN)

Spowoduje wygenerowanie następującego nagłówka:Will produce the following header:

Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Dotyczy