CacheControlHeaderValue Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CacheControlHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the CacheControlHeaderValue class.

public:
 CacheControlHeaderValue();
public CacheControlHeaderValue ();
Public Sub New ()

Dotyczy