HttpClient.DefaultRequestHeaders Właściwość

Definicja

Pobiera nagłówki, które powinny być wysyłane z każdym żądaniem.Gets the headers which should be sent with each request.

public:
 property System::Net::Http::Headers::HttpRequestHeaders ^ DefaultRequestHeaders { System::Net::Http::Headers::HttpRequestHeaders ^ get(); };
public System.Net.Http.Headers.HttpRequestHeaders DefaultRequestHeaders { get; }
member this.DefaultRequestHeaders : System.Net.Http.Headers.HttpRequestHeaders
Public ReadOnly Property DefaultRequestHeaders As HttpRequestHeaders

Wartość właściwości

Nagłówki, które powinny być wysyłane z każdym żądaniem.The headers which should be sent with each request.

Uwagi

Nie trzeba ponownie ustawiać nagłówków ustawionych dla tej właściwości w komunikatach żądania.Headers set on this property don't need to be set on request messages again.

Dotyczy