HttpClientHandler.MaxResponseHeadersLength Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną długość w kilobajtach (1024 bajtów) nagłówków odpowiedzi.Gets or sets the maximum length, in kilobytes (1024 bytes), of the response headers. Na przykład jeśli wartość to 64, Maksymalna długość nagłówków odpowiedzi wynosi 65536.For example, if the value is 64, then 65536 bytes are allowed for the maximum response headers' length.

public:
 property int MaxResponseHeadersLength { int get(); void set(int value); };
public int MaxResponseHeadersLength { get; set; }
member this.MaxResponseHeadersLength : int with get, set
Public Property MaxResponseHeadersLength As Integer

Wartość właściwości

Maksymalna długość nagłówków odpowiedzi wyrażona w kilobajtach (1024 bajtów).The maximum length, in kilobytes (1024 bytes), of the response headers.

Dotyczy