SocketsHttpHandler.PooledConnectionLifetime SocketsHttpHandler.PooledConnectionLifetime SocketsHttpHandler.PooledConnectionLifetime SocketsHttpHandler.PooledConnectionLifetime Property

Definicja

public:
 property TimeSpan PooledConnectionLifetime { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan PooledConnectionLifetime { get; set; }
member this.PooledConnectionLifetime : TimeSpan with get, set
Public Property PooledConnectionLifetime As TimeSpan

Wartość właściwości

Dotyczy