INetworkProgress Interfejs

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zawiera informacje o postępie sieci w wysyłaniu danych przez sieć.Provides information on network progress in sending data over the network.

public interface class INetworkProgress
[System.Obsolete("This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.", true)]
public interface INetworkProgress
type INetworkProgress = interface
Public Interface INetworkProgress
Atrybuty

Zdarzenia

ProgressChanged

Postęp sieci został zmieniony.Network progress has changed.

ProgressCompleted

Postęp sieci został ukończony.Network progress has completed.

ProgressFailed

Postęp sieci nie powiódł się.Network progress has failed.

Dotyczy