ServicePointManager.DefaultNonPersistentConnectionLimit Pole

Definicja

Domyślna liczba połączeń nietrwałych (4) dozwolonych na ServicePoint obiekcie podłączonym do serwera http/1.0 lub nowszego.The default number of non-persistent connections (4) allowed on a ServicePoint object connected to an HTTP/1.0 or later server. To pole jest stałe, ale nie jest już używane w przypadku .NET Framework 2,0.This field is constant but is no longer used as of .NET Framework 2.0.

public: int DefaultNonPersistentConnectionLimit = 4;
public const int DefaultNonPersistentConnectionLimit = 4;
val mutable DefaultNonPersistentConnectionLimit : int
Public Const DefaultNonPersistentConnectionLimit As Integer  = 4

Wartość pola

Int32

Dotyczy