SocketReceiveFromResult Struktura

Definicja

public value class SocketReceiveFromResult
public struct SocketReceiveFromResult
type SocketReceiveFromResult = struct
Public Structure SocketReceiveFromResult
Dziedziczenie
SocketReceiveFromResult

Pola

ReceivedBytes

Liczba odebranych bajtów.The number of bytes received. ReceiveFromAsync(Socket, ArraySegment<Byte>, SocketFlags, EndPoint) Jeśli operacja zakończyła się niepowodzeniem, wartość 0.If the ReceiveFromAsync(Socket, ArraySegment<Byte>, SocketFlags, EndPoint) operation was unsuccessful, then 0.

RemoteEndPoint

Źródło EndPoint.The source EndPoint.

Dotyczy