SocketReceiveMessageFromResult.SocketFlags Pole

Definicja

Bitowa kombinacja SocketFlags wartości dla odebranego pakietu.A bitwise combination of the SocketFlags values for the received packet.

public: System::Net::Sockets::SocketFlags SocketFlags;
public System.Net.Sockets.SocketFlags SocketFlags;
val mutable SocketFlags : System.Net.Sockets.SocketFlags
Public SocketFlags As SocketFlags 

Wartość pola

Dotyczy