TransportType Wyliczenie

Definicja

Definiuje typy transportu dla klas SocketPermission i Socket.Defines transport types for the SocketPermission and Socket classes.

public enum class TransportType
public enum TransportType
type TransportType = 
Public Enum TransportType
Dziedziczenie
TransportType

Pola

All 3

Wszystkie typy transportu.All transport types.

Connectionless 1

Typ transportu jest bezpołączeniowy, na przykład UDP.The transport type is connectionless, such as UDP. Określenie tej wartości ma ten sam efekt, co Określanie Udp.Specifying this value has the same effect as specifying Udp.

ConnectionOriented 2

Transport jest ukierunkowany na połączenia, na przykład TCP.The transport is connection oriented, such as TCP. Określenie tej wartości ma ten sam efekt, co Określanie Tcp.Specifying this value has the same effect as specifying Tcp.

Tcp 2

Transport TCP.TCP transport.

Udp 1

Transport UDP.UDP transport.

Uwagi

Wyliczenie TransportType definiuje typy transportu dla klas SocketPermission i Socket.The TransportType enumeration defines transport types for the SocketPermission and Socket classes.

Dotyczy

Zobacz też