UiSynchronizationContext Klasa

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zapewnia kontekst synchronizacji dla zarządzanego interfejsu użytkownika używanego w modelach synchronizacji.Provides the synchronization context for the managed UI used in synchronization models.

public ref class UiSynchronizationContext abstract sealed
[System.Obsolete("This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.", true)]
public static class UiSynchronizationContext
type UiSynchronizationContext = class
Public Class UiSynchronizationContext
Dziedziczenie
UiSynchronizationContext
Atrybuty

Właściwości

Current

Pobiera kontekst synchronizacji dla bieżącego wątku.Gets the synchronization context for the current thread.

ManagedUiThreadId

Pobiera unikatowy identyfikator bieżącego wątku zarządzanego.Gets a unique identifier for the current managed thread.

Dotyczy