WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile Pole

Definicja

Reprezentuje metodę protokołu FTP RETR, która służy do pobierania pliku z serwera FTP.

public: System::String ^ DownloadFile;
public const string DownloadFile;
val mutable DownloadFile : string
Public Const DownloadFile As String 

Wartość pola

String

Dotyczy