WriteStreamClosedEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie WriteStreamClosed WebClient.Represents the method that will handle the WriteStreamClosed event of a WebClient.

public delegate void WriteStreamClosedEventHandler(System::Object ^ sender, WriteStreamClosedEventArgs ^ e);
public delegate void WriteStreamClosedEventHandler(object sender, WriteStreamClosedEventArgs e);
type WriteStreamClosedEventHandler = delegate of obj * WriteStreamClosedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub WriteStreamClosedEventHandler(sender As Object, e As WriteStreamClosedEventArgs)

Parametry

sender
Object
Dziedziczenie
WriteStreamClosedEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy