OperatingSystem.IsIOS Metoda

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca aplikacja działa w systemie iOS.Indicates whether the current application is running on iOS.

public:
 static bool IsIOS();
public static bool IsIOS ();
static member IsIOS : unit -> bool
Public Shared Function IsIOS () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja działa w systemie iOS; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on iOS; false otherwise.

Dotyczy