Constant Struktura

Definicja

public value class Constant
public struct Constant
type Constant = struct
Public Structure Constant
Dziedziczenie
Constant

Właściwości

Parent

Pobiera dojście nadrzędne (ParameterHandle, FieldDefinitionHandle lub PropertyDefinitionHandle).Gets the parent handle (ParameterHandle, FieldDefinitionHandle, or PropertyDefinitionHandle).

TypeCode

Pobiera kod typu, który identyfikuje typ wartości stałej.Gets a type code that identifies the type of the constant value.

Value

Pobiera wartość stałą.Gets the constant value.

Dotyczy