Constant Struktura

Definicja

public value class Constant
public struct Constant
type Constant = struct
Public Structure Constant
Dziedziczenie
Constant

Właściwości

Parent

Pobiera dojście nadrzędne (ParameterHandle, FieldDefinitionHandlelub PropertyDefinitionHandle).Gets the parent handle (ParameterHandle, FieldDefinitionHandle, or PropertyDefinitionHandle).

TypeCode

Pobiera kod typu, który identyfikuje typ wartości stałej.Gets a type code that identifies the type of the constant value.

Value

Pobiera wartość stałą.Gets the constant value.

Dotyczy